BCVT

Център за събития

Център за събития
БЦВТ разполага с модерен конгресен център, който се състои от 6 конферентни зали, като най-голямата е за 500 души. Някои от залите имат подвижни стени, което дава възможност да се сливат в едно по-голямо прострнство. Всички имат модерни, съответстващи на големината мултимедийни проектори, екрани и професионално озвучаване. Нашите предимства са големите фоайета пред залите, възможността за излизане на открито, удобният паркинг, бързият wifi, тройно подсигуреното електрозахранване, комфортната вентилация и климатизация и много други екстри, необходими за качественото и сигурното протичане на вашето мероприятие. Кухнята ни може да предложи отличен кетъринг за вашите събития.

Очаквайте скоро тук офертата ни за наемане на зали и оборудване за провеждане на събития.