BCVT

Дейтацентър

Дейтацентър
В добре защитения TurnovoHUB БЦВТ ще предлага колокиране на сървърно и мрежово оборудване. Имаме тройно осигурено електрозахранване, пожарогасене с газ, охлаждане в режим "студени алеи" и много други неща за безотказното функциониране на вашата ИТ инфраструктура. Ще предлагаме наем на 1/4, 1/2 и цели сървърни шкафове.