BCVT

Бизнес площи

Бизнес площи
БЦВТ предлага офис и търговски площи под наем с гъвкава конфигурация. На равнището на открития паркинг се намират помещенията за търговска дейност, а на етажите от 3 до 8 са офисните площи. Цялата офисна площ е разделена на 96 зони със самостоятелно управление на микроклимата. По желание на наемателите могат да се обединят две или няколко зони в общо помещение. Най-малката зона е около 60 кв. м., но в бъдеще ще предлагаме и самостоятелни офиси с по-малки квадратури.

БЦВТ предлага по-различен подход при наемането на бизнес площи. В сградата има много общи площи: коридори, тоалетни, зали за срещи и др. които наемателите могат да използват. По този начин те наемат само ефективно използваната площ, там където са работните места за техните служители. Всичко необходимо е на няколко крачки, с което се пести време. Почти всички режийни разходи са включени в таксата за поддръжка, като например климатизацията и почистването на санитарните помещения.